SCAMPER alternatywa dla burzy mózgów

Główne założenie techniki SCAMPER mówi, że wszystko, co innowacyjne, jest w istocie jedynie modyfikacją tego, co już istnieje. Tak naprawdę podejmujmy zatem próbę transformacji i adaptacji.
Słowo „SCAMPER” jest skrótem zawierającym pierwsze litery angielskich czasowników. Ich kolejność jest następująca:

1. „S” od „substitute” – zastąpić.  W początkowej fazie powinniśmy zastanowić się, czy jesteśmy w stanie zastąpić któryś z elementów naszego problemu czymś innym. Pytania, które możemy zadawać to np. „Czy mogę zmienić zasady? Co się stanie, jeżeli zamienię części miejscami?”.

2. „C” od „combine” – łączyć. Czy jesteśmy w stanie połączyć ze sobą dwa lub więcej elementów problemu? Tutaj mogą zdarzyć się kreatywne olśnienia noszące miano wglądu – dochodzi do niego, gdy pozornie niezwiązane elementy układają się w spójną całość. Pytania to np. „Jakie materiały mogę łączyć? Czy mogę przyłączyć inne przedmioty?”.

3. „A” od „adapt” – przystosować. Kolejny etap stanowi zastanowienie się nad adaptacją istniejących rozwiązań do zdefiniowanego wcześniej problemu. Pytania, które możemy zadawać to np. „Co mogę w tym celu skopiować? Czy mój problem występuje w innym kontekście?”.

4. „M” od „magnify” – powiększyć. W tej fazie należy zastanowić się nad sposobem „wyolbrzymienia” swojego pomysłu lub jego części. Pytania to np. „Co może być wyższe, większe lub silniejsze? Czy mogę zwiększyć częstotliwość? Czy mogę jeszcze coś dodać?”.

5. „P” od „put to other uses” – wykorzystać do innych celów. W tym miejscu SCAMPER zaleca przemyśleć, do czego jeszcze możemy wykorzystać wygenerowany pomysł. Pytania to np. „Jakie są inne zastosowania? Czy mogą to wykorzystywać osoby, dla których nie było to przeznaczone? Jak użyłoby tego dziecko?”

6. „E” od „eliminate” – eliminować.  Przyszedł czas na ograniczenia. Podczas szóstego kroku metody, powinniśmy się zastanowić, które elementy pomysłu możemy „zmniejszyć”, a które zupełnie pominąć. Pytania to np. „Co jest niepotrzebne? Które zasady można pominąć? Czy należy to podzielić?”.

7. “R” od “rearrange” – przestawić, przearanżować lub „reverse” – odwrócić. Końcowy etap poświęcony jest zastanawianiu się, co by było, gdyby było na odwrót albo w innym porządku. Pytania: np. “Jakie inne ustawienie byłoby lepsze? Czy mogę zrobić coś w odwrotnej/innej kolejności? Jaki pomysł stanowi odwrotność mojego?”.

Jak widać, technika SCAMPER jest wyjątkowo prosta. SCAMPER stanowi skuteczną stymulację do generowania nowych sposobów interpretowania sytuacji lub wyjścia z impasu. Jej siła tkwi w prostym spostrzeżeniu, które ujawnia, że kreatywne, innowacyjne myślenie często opiera się o re-konfigurację znanych pojęć i elementów.


Opublikowano

w

przez