Programmatic Marekting

Koniec człowieka w marketingu czy może początek H2H marketingu?

Wprowadzenie

Współczesna technologia pozwala gromadzić potężne zbiory danych o naszych klientach. Kluczem jest umiejętność skorzystania z tego dobrodziejstwa czyli zaimplementowania sprawnego systemu przetwarzania tych danych w celu zwiększenia sprzedaży.

Szerokie pojęcie Programmatic Marketing oznacza zestaw technik, narzędzi i źródeł danych o użytkownikach, które umożliwia zautomatyzowaną identyfikację, retargetowanie oraz personalizację komunikatów.

W skład Programmatic Marketing wchodzą takie pojęcia jak RTB (Real Time Bidding), retargeting, marketing automation, włącząjąc w to RTP (Real Time Personalisation), systemy rekomendacji ale także rozwiązania big-data odpowiedzialne za PLS (Predictive Lead Scoring), geolokalizacja, etc.

Narzędziami mogą być nie tylko systemy marketing automation ale także DSP (Demand Side Platforms), które umożliwiają łączenie kilku dostawców RTB na przykład PulsePoint, Mopub, Rubicon, Pubmatic, Google, RMX, OPENX, FBX i umożliwiają skuteczniejsze targetowanie komunikatów.

Bardzo często Programmatic Marekting sprowadza się do wspomnianych narzędzi reklamy on-line, tymczasem należy pamiętać, że jest to zaledwie wycinek ze zbioru tego pojęcia..

Programmatic Marketing v/s człowiek – czy będzie jeszcze potrzebny

Ekscytujące nagłówki „Programmatic Marketing v/s człowiek – czy czyłowiek będzie jeszcze potrzebny?” skutecznie zwiększają klikalność ale sprowadzają się do bardzo prostego podsumowania: owszem tego typu systemy wykluczają człowieka z obszarów w których jest niewydolny, czyli masowego przetwarzania danych, ale jego rola na etapie planowania oraz sprzedaży jest absolutnie nie do zastąpienia przez współczesną technologię. Innymi słowy Programmatic Marketing nie zagraża stanowiskom pracy, chociaż wymusza nowe kompetencje.

Czy Programmatic Marekting to początek H2H?

O koncepcji H2H z którą w jej kanonicznej formie nie do końca się zgadzam, pisałem tutaj. Mimo wszystko idea  komunikacji „Human to Human” czyli masowej, skontekstualizowanej i spersonalizowanej, która nie ma cech SPAM  jest niezwykle pociągająca.

W mojej opinii Programmatic Marketing w swoim znaczeniu mieści budowanie takiej komunikacji z użytkownikiem, która pozwala mu na opcjonalny i szybki dostęp do odpowiedzi na jego pytania i rozwiązań jego problemów. Idąc w tym kierunku należy zdecydowanie powiedzieć, że marketing i cała komunikacja będzie podążała w kierunku „bycia pomocnym”. Narzędziem do tego będzie wszystko co mieści się w tym wypadku w Programmatic Marekting.

Dlaczego marketer powinien umieć programować

Umiejętność programowania pomaga w zrozumieniu nie tylko tego jak działa technologia ale ułatwia „programowanie doświadczeń i komunikatów” we wszelakiego rodzaju systemach marketing automation.

Podsumowaując

Programmatic Marketing jest pojęciem stosunkowo mało znanym jednak wszyscy zainteresowani technologią i marektingiem powinni znać ten termin, chociażby po to, by zrozumieć szerszą rolę technologii w marketingu.