Ocena kreatywności reklam – podejście analityczne

Jak kreatywna jest ta reklama?

Rozmowy o tym czy dana reklama jest kreatywna czy też nie mogą doprowadzić do rozpaczy. Z braku dobrych praktyk i stosownych metodyk większość osób w działach marketingu i agencjach reklamowych ocenia kreatywność reklamy w swoich własnych skalach i przegadanym uzasadnieniu. Ustabilizowanie procesu oceny powinno pomóc zarówno agencjom reklamowym jak i działom marketingu, które decydują o tym czy dana reklama zostanie zrealizowana.

Michael Conrad wraz z wraz Donald Gunn (można o nich poczytać tutaj: Michael Conrad, Donald Gunn), stworzył skalę ocen reklamy, wykorzystywanej w najbardziej prestiżowych konkursach reklamowych, na przykład przez GPS na konkursie w Cannes. Oczywiście wciąż dominuje subiektywne odczucie, ale kolejne poziomy są dobrze zdefiniowane i pozwalają skutecznie uśrednić ocenę jury.

Skala jest 10 stopniowa i obejmuje następujące poziomy:

 1. przerażająca (Appalling)
 2. destrukcyjna (Destructive)
 3. niekonkurencyjna (Not Competitive)
 4. banalna (Cliche)
 5. innowacyjna strategia ( Innovative Strategy)
 6. świeży pomysł (Fresh Idea
)
 7. doskonałość rzemiosła (Excellence in Craft )
 8. nowy standard w kategorii (New standard in the category)
 9. nowe standardy w komunikacji (New standard in advertising)
 10. najbardziej inspirująca na świecie (Best in the world)

Warto pamiętać, że reklamy które należy uznać za kreatywne uważa się te, które osiągają poziom 7+ czyli np. 7.1.

Punkty GPC: 9.0

Punkty GPC: 8.0

Punkty GPC: 7.2

Punkty GPC: 7:0

Więcej o systeme ocen, raporcie Gunna, GPC, Michaelu Conradzie można poczytać tutaj:

 • http://www.berlin-school.com/news-media/blogs/berlin-brief-details/news-pfadsegmente/Artikel/zeige/in-berlin-learning-to-be-better-creative-leaders/
 • http://www.gunnreport.com/
 • http://www.aaaa.org.my/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=298:web-20-unleash-the-new-marketing-power&catid=47:latest-events&Itemid=66

Opublikowano

w

przez