Jak budować zespoły marketingowe – test Belbina

Dlaczego marketing wymaga szczególnego podejścia do rekrutacji i czy istnieją sprawdzone metody budowania zespołów?

Wymagania stawiane zespołowi

Praca w marketingu ma charakter pracy twórczej, a jej rytm wybija tempo zmian w otoczeniu organizacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że zmiany w otoczeniu organizacji mają charakter hiperdynamiczny – zespoły są narażone na bardzo dużą presję czasu, ilości zadań, zmian oraz oczekiwań co do jakości twórczej pracy.

Całość tworzy miks, któremu potrafi sprostać jedynie dobrze skrojony zespół ludzi. Pytanie brzmi jak skutecznie budować taki zespół – innymi słowy jakimi narzędziami się posługiwać, by zmaksymalizować szanse na sukces zespołu.

Model zespołu

Wiedza o typie osobowości danego pracownika oraz o tym jak jeden typ osobowości współpracuje z drugim, pozwala nie tylko optymalizować budowanie zespołu ale także zarządzać nim w bardziej świadomy sposób.

Badanie ról w zespole

Jednym z narzędzi, które wspomaga proces budowania zespołów jest test Meredith Belbina związany z Teorią Ról Zespołowych, a więc badający preferowane role zespołowe i style komunikacji. Do zalet tego testu należy między innymi jego prostota i skuteczność. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że test jest darmowy i to, że żeby go przeprowadzić nie trzeba być z wykształcenia psychologiem.

Test wyróżnia 9 ról zespołowych, które mogą mieć różne nasilenie u danej osoby. Należy do nich:

 1. innowacyjny i samodzielny Kreator,
 2. Wnikliwy i analityczny Ewaluator,
 3. Intuicyjny i poważny Koordynator,
 4. Pracowity i konsekwentny Implementer,
 5. Precyzyjny i pilny Perfekcjonista,
 6. Optymistyczny i pomysłowy Poszukiwacz Źródeł,
 7. Dynamiczna i Ambitna Lokomotywa,
 8. Spokojna i bezkonfliktowa Dusza Zespołu
 9. profesjonalny i badający Specjalista.

Każda osoba będzie miała indywidualne nasilenie cech zestawu ról. Każdej roli można przypisać określone mocne i słabe strony oraz ogólne predyspozycje. Rozwiązanie tego testu daje nam szybką odpowiedź z osoba o jakim profilu mamy do czynienia. Jeżeli szukamy kogoś o działu R&D to na pewno nie będzie to Perfekcjonista ale bardziej Kreator i Ewaluator. W dziale finansowym Perfekcjonista będzie jak najbardziej na miejscu. Należy przy tym pamiętać, że dobry zespół posiada co najmniej kilka osób w różnych rolach – dopiero wtedy zespół można uznać za efektywny. Innymi słowy w zespole osoba kreatywna musi mieć w kontrze osobę o charakterze oceniającym i wątpiącym, ale także kogoś kto będzie potrafił przygotować a potem wdrożyć cały projekt.

Wyniki badań

Jeżeli dodamy do powyższego matrycę interakcji między poszczególnymi rolami, czyli informacje jak wpływają na siebie dwie różne role, możemy stworzyć matrycę zespołu z której dowiemy się:

 • czy zespół posiada wszystkie istotne role, konieczne do tego by uznać go za zespół o dużym potencjale
 • gdzie w zespole jest większe prawdopodobieństwo zaistnienia konfliktów (np. dwóch bardzo silnych liderów)
 • jakie cechy osobowościowe posiadają poszczególne osoby i jakie role powinny zostać im przypisane w zespole

Jakiego zespołu szukasz?

Test jest doskonałym narzędziem wspomagającym budowanie sprawnych zespołów. Należy przy tym pamiętać, że zupełnie inne cechy powinien mieć zespół analityków, osoby pracujące w dziale OPR, a jeszcze inne zespół odpowiedzialny za komunikację.

 


Opublikowano

w

przez