Tag: scrum

  • Zarządzanie projektem w agencji kreatywnej

    Zarządzanie projektem w kontekście działań agencji kreatywnych i ich klientów wydaje się być zagadnieniem marginalnym.  Tymczasem, choć w cieniu wielkich kreacji, budżetów i prestiżowych realizacji, to jednak jest to jeden z najważniejszych procesów całego przedsięwzięcia.