Tag: Lean Management

  • Eksplozja oczekiwań wobec Marketing Operations

    MOM jest odpowiedzialny za efektywność, dostarczanie wartości, optymalizację i organizację wszystkich działań marketingowych. Żaden CEO nie przejdzie obok takiej obietnicy obojętnie, dlatego oczekiwania wobec marketing operations gwałtownie rośnie.