Rola Mistrza Danych w Marketingu

Rola Mistrza Danych w osiąganiu marketingowych sukcesów.

Mistrza Danych czyli jedna z najbardziej seksownych ról w organizacji ostatnimi czasy, zwany inaczej Data Scientis, staje się kluczowym elementem przewagi rynkowej organizacji ale także kluczowym elementem budowania pozycji marketingu w organizacji.

Relacje i interakcje

Mistrz Danych nie może być postrzegany jako wewnętrzny dostawca. „Dostawca” implikuje „Klient” a tym samym relacja staje się zupełnie nieefektywna. Partnerstwo jest jedynym działającym układem. Im więcej Mistrz Danych wie o marketingu i biznesie, tym więcej Marketing będzie czerpał z tej relacji benefitów i im więcej Marketing będzie korzystał z pracy Mistrza Danych, tym bardziej efektywna będzie współpraca między stronami.

Zespół Data Scientis powinien być rozliczany za efekty swojej pracy według określonych KPI ale należy brać pod uwagę, że to Marketing musi z tych danych korzystać, rozumieć je, a potem usprawniać działania.  Wniosek nasuwa się sam: KPI marketingu i KPI zespołu Data Scientis powinny być mocno skorelowane, jeżeli nie wspólne.

Mistrz Danych powinien mieć także swoje własne projekty, których celem jest pozyskiwanie nowych źródeł danych, utrzymywanie pozyskanych danych w odpowiednim porządku. Przekłada się to na ciągłą analizę tego czym jest marketing, jakie działania marketingu mogą być mierzone i jak mogą być mierzone – ponownie mamy bardzo ścisłą współpracę z działem marketingu.

Wyniki pracy

Zespół analityczny może odpowiedzieć na trzy kategorie pytań:

  • co się wydarzyło i jak
  • co się wydarzy i jak
  • co  powinniśmy robić

Między tymi trzema kategoriami odpowiedzi istnieje przepaść pod względem trudności w uzyskaniu odpowiedzi jak również pod względem wpływu odpowiedzi na organizacje.

To co się wydarzyło i jak to odwołanie do przeszłości. Bardzo dobrze wiedzieć jak doszło do porażki czy sukcesu ale to dopiero początek. Przewidywanie tego co się wydarzy i jak – czyli analityka predyktywna – zaczyna być elementem strategicznym w podejmowaniu decyzji biznesowych. Analityka preskryptywna to czubek możliwości analitycznych, pozwala bowiem nie tylko przewidywać ale także wskazuje optymalne decyzje.

Zastosowanie

Wszystkie działania analityczne mogą być „opakowane” w marketingowy dashboard – coś czego każdy członek zespołu marketingowego jest w stanie doświadczyć i w pełni zrozumieć. Marketingowy Dashboard jest nie tylko uwieńczeniem pracy analitycznej, ale także jako cel sam w sobie, może uwolnić w organizacji potrzebę zbudowania zespołu analitycznego.


Opublikowano

w

przez