Technika Walta Disneya czyli kreatywność zespołu Walt Disney Imagineering

Technika Walta Disneya to niezwykle prosta metoda na tworzenie efektywnych, kreatywnych rozwiązań. Ze względu na dużą klarowność oraz szeroki zakres zastosowania zasługuje na szczególną uwagę.

Technika Walta Disneya budzi także zainteresowanie neuroprogramowania lingwistycznego (NLP) oraz coachingu.Uznawana za jedną z metod stanowiących modyfikację „burzy mózgu”, ale sprawdza się także w indywidualnej pracy twórczej jako jedna z tzw. technik zmiany perspektywy. Mówiąc najogólniej, istotą techniki Disney’a jest bowiem przekształcenie najśmielszych nawet wyobrażeń w realny, możliwy do skonstruowania, innowacyjny produkt. Aby to zrobić, konieczne jest spojrzenie na problem z trzech różnych perspektyw: Marzyciela, Realisty i Krytyka.

  • Marzyciel – bycie marzycielem to przywilej polegający na tym, że można omijać wszelkie ograniczenia i wymyślać dowolne rzeczy, w dowolnej skali, wielkości, rodzaju i typu. Wszystko jest dopuszczalne. Założenie główne: nie ma rzeczy niemożliwych.
  • Realista – musi spojrzeć na pomysły marzyciela i zastanowić się co jest w nim kluczowego, a następnie przetworzyć pomysł tak, by stał się możliwy do wykonania.
  • Krytyk – myśleć krytycznie to znajdywać słabe punkty. To niezwykle ważna rola, która pozwala udoskonalić pomysły.

Ta technika, może być stosowana jednoosobowo jak i w zespole oraz zespołach. Jeżeli jest stosowana jednoosobowo, jedna osoba musi wchodzić w rolę marzyciela, realisty a potem krytyka. Z punktu widzenia psychologicznego, to trudne ale możliwe.

O wiele prostsze jest zastosowani tej techniki w zespole oraz zespołach, gdzie odpowiednio poszczególne osoby biorą na siebie role marzycieli, realistów i krytyków.

Warto zaznaczyć, iż technika Disney’a nie jest linearna. W pierwszej kolejności w pracy nad nową ideą należy przyjąć perspektywę Marzyciela, następnie spojrzeć na pomysły z punktu widzenia Realisty, po czym zweryfikować ich wartość przyjmując postawę Krytyka. Nie jest to jednak koniec kreatywnej pracy – jeśli pojawiają się jakiekolwiek argumenty wskazujące na niedoskonałość idei, należy wrócić z powrotem do perspektywy Marzyciela i powtórzyć cykl. W ten sposób strategia przyjmuje swój ostateczny kształt – jest to kreatywne koło myśli.

Przedstawiona metoda charakteryzuje się niezwykle przejrzystą strukturą, a ze względu na wysoki stopień ogólności może być stosowana na każdym etapie pracy twórczej. Ponadto, świetnie sprawdza się niezależnie od charakteru pracy – równie skuteczna może być dla artystów, dla naukowców i dla biznesmenów. Spektakularne osiągnięcia twórcze jej inwentora, stanowią najlepszą rekomendację stanowiącą o skuteczności metody.


Opublikowano

w

przez