DAM – Digital Asset Management – wymagania techniczne

Kilka podstawowych kwestii technicznych, na które trzeba zwrócić uwagę wybierają system Digital Asset Management.

Omawiane poniżej kwestie będą w pełni zrozumiałe dla działu IT, natomiast z punktu widzenia osoby decydującej o wyborze systemu, warto mieć świadomość poniższych kwestii.

Płaska baza danych czy relacyjna

Płaska baza danych to baza w arkuszu kalkulacyjnym czy po prostu lista zakupów, a relacyjna to taka które umożliwia przeszukiwanie wszystkich list zakupowych, na których znajduje się produkt X, producenta Y,  w cenie Z. Przenosząc to na grunt DAM, w przypadku relacyjnej bazy danych możemy łatwo odnaleźć wszystkie grafiki, zawierające określone zdjęcie.

Metadata w plikach

Oprócz tego, że plik można opisać słowami kluczowymi, tagami, opisem słownym etc. Plik sam w sobie także może zawierać tego typu informacje. Często jest to bardzo dużo danych. Te dane „podróżują” wraz z plikiem, co umożliwia przenoszenie „opisu” pliku niezależnie od platformy. Na przykład zdjęcie może być opisane następującymi szczegółami: nazwę aparatu, którym wykonano zdjęcie, ustawienia aparatu, takie jak czas naświetlenia, wartość przysłony, czułość matrycy w ISO czy ogniskowa obiektywu oraz położenie aparatu (pionowe/poziome), datę wykonania zdjęcia oraz przetworzenia na postać cyfrową, informację o prawach autorskich (przeważnie dodawaną w post-processingu, niewiele aparatów dodaje ją automatycznie), miniaturkę obrazka, rozdzielczość w pikselach, sposób pomiaru światła przez aparat
współrzędne GPS miejsca wykonania zdjęcia (za Wikipedia oraz www.exif.org.).

„Podróżowanie” danych z plikiem czy inaczej „samoświadome pliki” to wydaje się być świetne rozwiązanie, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dane powinny wypływać z organizacji. Prawdopodobnie jest grupa takich danych, która jest z takich lub innych powodów wrażliwa i nie powinna krążyć „w pamięci pliku”.

Multi-Tenant oraz Multi-instance

Zagadnienie czysto techniczne ale ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, rynków regulowanych (na przykład banki), odporności na obciążenia – istotny.

W Multi-tenant oraz single-tenant chodzi o to, że chmura jest albo nie jest dzielona między wielu klientów, czyli (upraszczając) dane wszystkich klientów są trzymane na tym samym serwerze lub na osobnych.

W Multi-instance oraz single-instance chodzi o to, że w chmurze jest zainstalowane kilka instancji tego samego oprogramowania czyli nie wszyscy pracują na jednym programie (dzielonym z poziomu administratora) ale każdy klient ma swoją własną kopię programu uruchomioną w chmurze specjalnie dla niego.

Failover clustering

W failover clustering chodzi o to, że zamiast pojedynczego sewera istnieje zestaw połączonych komputerów, które potrafią przejąć od siebie zadania jeżeli któryś z nich ulegnie uszkodzeniu. Zwiększa to bezpieczeństwo i zapobiega temu, że system nie działa.

Load balancing clustering

Load balancing clustering polega na tym, że w razie nagłego wzrostu zapotrzebowania na daną usługę w chmurze, zestaw komputerów jest w stanie obsłużyć wszystkie zapytania – innymi słowy zwieksza się efektywność.

API

Zalet API nie trzeba opisywać. Fakt, że można dzięki niemu tworzyć złożone integracje z resztą systemu informatycznego, jest ogromną zaletą.

LDAP (lightweight directory access protocol)

Innymi słowy możliwość logowania się tymi samimi hasłami i loginami do wszystkich serwisów włączając w to systemy DAM.

 

 

 


Opublikowano

w

,

przez