Od dobrego do wielkiego | Good to Great

Piotr Golczyk

Łączę marketing z technologią, naukę z intuicją, a pracę z zabawą. Konsultuję rozwiązania. piotr @ golczyk com.

Książka „Good to Great” w 5 zdaniach.

Zastanów się w czym jesteś naprawdę dobry i na czym zarabiasz. Skoncentruj się tylko i wyłącznie na tym. Zatrudniaj ludzi, którzy będą tak samo skoncentrowani na tym jak Ty. Nie rozpraszaj się, a osiągniesz sukces. Biznes jest jak gwoźdź – wbija się w rynek, gdy cała energia koncentruje się na małym punkcie.

Uważam, że mądrej głowie dość po słowie, a większość biznesowych książek to wodolejstwo. Można je streścić do 5% ich pierwotnej objętości bez żadnej utraty wartości. Ja je skracam do 5 zdań. Za krótko? Kup oryginał.